opc_loader
Merken
Beach
Lekkers
Recensies
Geen reviews

Algemene voorwaarden Winactie Koffiebar Tasty.

Wat leuk dat je meedoet aan een winactie van Koffiebar Tasty. Aan deze winactie hangen de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd door Koffiebar Tasty. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Koffiebar Tasty behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

 1. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door inschrijving voor onze nieuwsbrief. Alle inschrijvingen gedurende een kalendermaand dingen mee naar de prijs voor die maand.
 2. Iedere deelnemer kan slechts 1 maal meedoen aan deze actie. Controle kan plaatsvinden met behulp van het IP-adres. Zie ook onze Privacyverklaring m.b.t. het verzamelen van gegevens.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie. Koffiebar Tasty is niet aansprakelijk voor eventueel onjuist verstrekte of onvolledige informatie.
 4. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Koffiebar Tasty voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 5. Uitgesloten van deelname zijn familieleden van en medewerkers van Koffiebar Tasty.
 6. De prijs wordt per kalendermaand 1 maal toegekend aan een winnaar.
 7. De prijs bestaat uit twee waardebonnen van € 25,00 die in twee termijnen van 6 weken wordt verstrekt.
 8. Iedere waardebon heeft een geldigheid van 2 maanden en is vrij te besteden in onze webshop (koffiebartasty.nl), dan wel kan worden geprint en ingeleverd in onze winkel aan de Voorstraat 103 te Egmond aan Zee.
 9. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 10. De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 11. Bekendmaking van de winnaar zal iedere laatste dag van de kalendermaand plaatsvinden d.m.v. een bericht op onze facebookpagina. Daarnaast zal de winnaar worden genoemd in de eerst volgende nieuwsbrief en ontvangt deze persoonlijk bericht.
 12. De winnaar krijgt de prijs uiterlijk binnen een week na bekend making toegestuurd op het opgegeven e-mailadres.
 13. Koffiebar Tasty is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 14. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 15. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 16. De aanbieder, Koffiebar Tasty, is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.
 17. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over deze winactie kunnen worden gestuurd naar infowinkel@koffiebartasty.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.